ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Polaris D.D.
ΑΦΜ: 108835779
Α.Μ.: 63736937

Ελέγχθηκε από:

Ινστιτούτο ασφάλειας και προληπτικής μηχανικής «BPI NS»

αριθμός: 01-3433

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

stelman trade ltd logo

STELMAN TRADE LTD
Μετεώρων 14, 71307
Τηλ.: +30 2815 201741
Email: info@polarisdiskos.gr